Aktualności

Warsztaty dietetyczne w dniu 20 października 2016r.

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego
w Podprogramie 2016, Bank Żywności w Słupsku organizuje warsztaty dietetyczne dla osób korzystających z pomocy żywnościowej.

Warsztaty odbędą się w dniu 20 października 2016r. (czwartek) od godz. 9.00 do godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Kępicach (sala 203). Warsztaty poprowadzą wykwalifikowani trenerzy.
Wszystkie osoby chętne, zapraszamy do udziału w zajęciach.

logo bank żywności

Pomoc żywnościowa Podprogram 2016 w miesiącu październiku 2016

Pomoc żywnościowa Podprogram 2016
w miesiącu październiku 2016

 

W dniach : 07.10.2016r., 10.10.2016r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach będzie wydawał artykuły spożywcze w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności w Słupsku  na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.:

  1. spełnienie kryterium określonego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2014r. z późn. zm. oraz
  2. dochód nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Artykuły wydawane będą w budynku Centrum Aktywności Lokalnej ul. Składowa 2a, 77-230 Kępice w godzinach od 7.00 do 15.00 po uprzednim zgłoszeniu się po skierowanie do pracownika socjalnego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni tut. Ośrodka pod numerem tel. (59) 857- 63-59.

Osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji artykułów spożywczych do Banku Żywności w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76-200 Słupsk lub Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na adres korespondencji : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

 

 

 

Wyniki naboru

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach informuje, że na stanowisko pracownika socjalnego została przyjęta Pani Małgorzata Sahajdak, zaś na stanowisko asystenta rodziny Panie Anna Bujwid oraz Patrycja Kuzimińska.

EKOLOGICZNY DZIEŃ DZIECKA

EKOLOGICZNY DZIEŃ DZIECKA

     W sobotni poranek 28 maja 2016 r. korzystając z pięknej pogody spotkaliśmy się z 140 dzieci, aby uczcić zbliżający się Dzień Dziecka. W tym roku pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali Ekologiczny Dzień Dziecka nad jeziorem w  Korzybiu. Więcej „EKOLOGICZNY DZIEŃ DZIECKA”