Aktualności

UWAGA !!!

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach informuje, że podania o pomoc na miesiąc grudzień 2016r. można składać u pracowników socjalnych do dnia 02.12.2016r.

Zajęcia coachingowe

Zajęcia coachingowe w dniu 23 listopada 2016r.dla osób korzystających z pomocy żywnościowej

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach organizuje warsztaty  coachingu grupowego dla osób korzystających z pomocy żywnościowej.

Warsztaty odbędą się w dniu 23 listopada 2016r. (środa) o godz. 12.00 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przytocku 17. Warsztaty poprowadzi wykwalifikowany trener.
Wszystkie osoby chętne, zapraszamy do udziału w zajęciach

logo bank żywności

Pomoc żywnościowa Podprogram 2016 w miesiącu listopadzie 2016

 Pomoc żywnościowa Podprogram 2016
w miesiącu listopadzie 2016

W dniach : 21.11.2016r., 22.11.2016r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach będzie wydawał artykuły spożywcze w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności w Słupsku na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.:spełnienie kryterium określonego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2014r. z późn. zm. oraz dochód nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Artykuły wydawane będą w budynku Centrum Aktywności Lokalnej ul. Składowa 2a, 77-230 Kępice w godzinach od 7.00 do 15.00 po uprzednim zgłoszeniu się po skierowanie do pracownika socjalnego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni tut. Ośrodka pod numerem tel. (59) 857- 63-59.

Osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji artykułów spożywczych do Banku Żywności w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76-200 Słupsk lub Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na adres korespondencji : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

logo bank żywności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016- film informacyjny

W związku z rozpoczęciem realizacji Podprogramu 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym , Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało krótki film informacyjny skierowany do osób najbardziej potrzebujących, instruujący , co należy zrobić, aby móc otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu.

film PO PŻ avi

 

Warsztaty dietetyczne w dniu 20 października 2016r.

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego
w Podprogramie 2016, Bank Żywności w Słupsku organizuje warsztaty dietetyczne dla osób korzystających z pomocy żywnościowej.

Warsztaty odbędą się w dniu 20 października 2016r. (czwartek) od godz. 9.00 do godz. 13.00 w Urzędzie Miejskim w Kępicach (sala 203). Warsztaty poprowadzą wykwalifikowani trenerzy.
Wszystkie osoby chętne, zapraszamy do udziału w zajęciach.

logo bank żywności

Pomoc żywnościowa Podprogram 2016 w miesiącu październiku 2016

Pomoc żywnościowa Podprogram 2016
w miesiącu październiku 2016

 

W dniach : 07.10.2016r., 10.10.2016r.  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach będzie wydawał artykuły spożywcze w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności w Słupsku  na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.

Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.:

  1. spełnienie kryterium określonego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2014r. z późn. zm. oraz
  2. dochód nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Artykuły wydawane będą w budynku Centrum Aktywności Lokalnej ul. Składowa 2a, 77-230 Kępice w godzinach od 7.00 do 15.00 po uprzednim zgłoszeniu się po skierowanie do pracownika socjalnego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni tut. Ośrodka pod numerem tel. (59) 857- 63-59.

Osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji artykułów spożywczych do Banku Żywności w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76-200 Słupsk lub Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na adres korespondencji : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.