Uwaga !

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach działa po nowemu.

Z początkiem września Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach przyjął nowy regulamin organizacyjny, który zmienia funkcjonowanie ośrodka i sposób załatwiania spraw.

Pracownicy Ośrodka podzieleni zostali na stanowiska i zespoły. Zmiany są wynikiem prac w ramach projektu „Sprawniej i lepiej. Modernizacja organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach”.

Co zmieni się dla mieszkańców??

Największa rewolucja dotyczy pracy pracowników socjalnych. Wcześniej każdy z nich odpowiadał za przydzielony rejon, po zmianach pracownicy socjalni podzieleni zostali na zespoły: zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją, zespół ds. usług socjalnych, zespół ds. pracy socjalnej, a klienci przydzielani zostaną pracownikom socjalnym w zależności od ich potrzeb.

Wprowadzono stanowisko ds. pierwszego kontaktu odpowiedzialne za udzielanie informacji i kierowanie klientów do poszczególnych zespołów.

Zmiany mają na celu oddzielenie pracy administracyjnej od pracy socjalnej.

Zmiany wprowadzone zostaną stopniowo, by mieszkańcy przyzwyczaili się do nowych zasad funkcjonowania ośrodka.