W dniach : 23.03.2017r., 24.03.2017r., 27.03.2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach będzie wydawał artykuły spożywcze w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności w Słupsku na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016.


Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. :
1. spełnienie kryterium określonego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej
   z dnia 12.03.2004r. z późn. zm. oraz
2. dochód nie może przekroczyć 200% kryterium dochodowego uprawniającego
   do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
     i 1028 zł dla osoby w rodzinie.Artykuły wydawane będą w budynku Centrum Aktywności Lokalnej ul. Składowa 2a, 77-230 Kępice w godzinach od 8.00 do 15.00 po uprzednim zgłoszeniu się po skierowanie
do pracownika socjalnego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni
tut. Ośrodka pod numerem tel. (59) 857-63-59.

Osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji artykułów spożywczych do Banku Żywności w Słupsku ul. Słoneczna 16E, 76 – 200 Słupsk lub Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.