OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PGD/OPSKEPICE/005

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE art. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE w art. 138g ust. 1 NA PRZYGOTOWANIE I DOSTAWY POSIŁKÓW DO SZKÓŁ GMINY KĘPICE.

Pliki do pobrania:

    1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
    2. Formularz_ofertowy.pdf
    3. Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf