WARSZTATY KOMPETENCYJNE DLA WOLONTARIUSZY W GMINIE KĘPICE

            W dniach 4 i 11 grudnia 2018r. w sali Urzędu Miejskiego w Kępicach odbyły się szkolenia dla wolontariuszy działających w Punkcie Usług Wzajemnych Wolontariatu Senioralnego przeprowadzone przez Panią Anetę Stawasz.

Warsztaty kompetencyjne miały charakter coachingowy, a ich głównym celem było zmotywowanie uczestników do podejmowania aktywności wolontaryjnej, zwiększenie poziomu motywacji do podejmowania działań oraz wsparcie związane ze specyfiką pracy z osobą starszą i niepełnosprawną.

Liczne ćwiczenia interpersonalne pozwoliły wolontariuszom uwierzyć we własne siły i możliwości oraz wydobyły potencjał i chęci do podejmowania aktywności wolontaryjnej.

 

20181204 09012820181204 110004