Strona główna - OPS w Kępicach

 


 

logo ministerstwa pracy i polityki społecznejlogo programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020

 

Zmiana terminu warsztatów kulinarnych

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach informuje, że warsztaty kulinarne zaplanowane na dzień 08 lutego 2016r. (poniedziałek), zostały przeniesione na dzień 12 lutego (piątek) 2016r. Miejsce i godziny warsztatów nie uległy zmianie.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

logo europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym żółte gwiazdy na niebieskim tle

 


STAŻ ZAWODOWY

 

Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na staż zawodowy została zakwalifikowana pani Karolina Adamiuk zamieszkała w Barcinie.

 


 

logo ministerstwa pracy i polityki społecznejlogo programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020

 

Warsztaty  kulinarne

 

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015, Bank Żywności w Słupsku organizuje warsztaty kulinarne dla osób korzystających z pomocy żywnościowej. Warsztaty odbędą się w dniu 08 lutego 2016r. (poniedziałek) od godz. 8.30 do godz. 12.00 w Świetlicy wiejskiej w Barcinie. Warsztaty poprowadzą wykwalifikowani trenerzy. Wszystkie osoby chętne, zapraszamy do udziału w zajęciach. 

 

logo europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym żółte gwiazdy na niebieskim tle


logo ministerstwa pracy i polityki społecznejlogo programu operacyjnego pomoc żywnościowa 2014-2020

 

Warsztaty  z doradztwa zawodowego

 

W ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015, Bank Żywności w Słupsku organizuje warsztaty praktyczne z pisania cv dla osób korzystających z pomocy żywnościowej. Warsztaty odbędą się w dniu 29 stycznia 2016r. (piątek) od godz. 13.00 do godz. 15.00 w Urzędzie Miejskim w Kępicach (sala 202a). Warszataty poprowadzi wykwalifikowany trener. Wszystkie osoby chętne, zapraszamy do udziału w zajęciach. 

 

logo europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym żółte gwiazdy na niebieskim tle


Pomoc żywnościowa Podprogram 2015
styczeń 2016

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach informuje, że w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności w Słupsku  na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015, otrzyma w miesiącu styczniu 2016r. artykuły spożywcze.

 

Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest :

 

  1. spełnienie kryterium określonego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2014r. z późn. zm.
  2. dochód nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Ośrodek będzie wydawał artykuły spożywcze dla osób spełniających powyższe kryteria w dniach 27 - 28 stycznia 2016 roku.

 

Artykuły wydawane będą w budynku Centrum Aktywności Lokalnej ul. Składowa 2a 77-230 Kępice w godzinach od 7.00 do 15.00 po uprzednim zgłoszeniu się po skierowanie do pracownika socjalnego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni tut. Ośrodka pod numerem tel. (59) 857- 63-59.

Osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji artykułów spożywczych do Banku Żywności w Słupsku lub Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Więcej artykułów…

Wyszukiwarka

Dane adresowe

 Ośrodek Pomocy Społecznej

77-230 Kępice

ul. Niepodległości 6,
e-mail :

 ops@opskepice.pl

 

telefon: 
59/857-63-59
59/857-63-57
501-138-836

 


fax : 
59/857-63-59

pracownicy socjalni przyjmują:
poniedziałek-piątek:

 

 7:00 - 11:00