Aktualności

Wyniki naboru

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach informuje, że na stanowisko pracownika socjalnego została przyjęta Pani Małgorzata Sahajdak, zaś na stanowisko asystenta rodziny Panie Anna Bujwid oraz Patrycja Kuzimińska.

EKOLOGICZNY DZIEŃ DZIECKA

EKOLOGICZNY DZIEŃ DZIECKA

     W sobotni poranek 28 maja 2016 r. korzystając z pięknej pogody spotkaliśmy się z 140 dzieci, aby uczcić zbliżający się Dzień Dziecka. W tym roku pracownicy  Ośrodka Pomocy Społecznej zorganizowali Ekologiczny Dzień Dziecka nad jeziorem w  Korzybiu. Więcej „EKOLOGICZNY DZIEŃ DZIECKA”

Pomoc żywnościowa Podprogram 2015 w marcu 2016


 

Pomoc żywnościowa Podprogram 2015
w marcu 2016

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach informuje, że w ramach zawartej umowy z Bankiem Żywności w Słupsku  na realizację zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych do osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015, otrzyma w miesiącu marcu 2016r. artykuły spożywcze.

Warunkiem otrzymania pomocy żywnościowej jest :

  1. spełnienie kryterium określonego w art. 7 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2014r. z późn. zm.
  2. dochód nie może przekroczyć 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Ośrodek będzie wydawał artykuły spożywcze dla osób spełniających powyższe kryteria w dniach 24-25 marca 2016 roku.

Artykuły wydawane będą w budynku Centrum Aktywności Lokalnej ul. Składowa 2a 77-230 Kępice w godzinach od 7.00 do 15.00 po uprzednim zgłoszeniu się po skierowanie do pracownika socjalnego. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni tut. Ośrodka pod numerem tel. (59) 857- 63-59.

Osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji artykułów spożywczych do Banku Żywności w Słupsku lub Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Praca za granicą

 


Praca za granicą

Szczegółowe informacje dotyczące podjęcia pracy poza granicami Polski dostępne są po kliknięciu na link poniżej.

POBIERZ