Ważna informacja dla mieszkańców !
Przedstawiamy Państwu harmonogram dyżurów pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej na świetlicach wiejskich. Dyżury odbywać będą się co miesiąc we wszystkich 17 sołectwach Gminy  Kępice. Mieszkańcy będą mieli możliwość bezpośredniego kontaktu z pracownikami Ośrodka w swoim miejscu zamieszkania. 

Pracownicy będą m.in. przyjmować wnioski o pomoc, na świadczenia wychowawcze,świadczenia rodzinne, na fundusz alimentacyjny oraz dodatek mieszkaniowy, przedstawią również mieszkańcom nową strukturę organizacyjną ośrodka i zakresy obowiązków poszczególnych zespołów powstałych w ramach reorganizacji.Informacje o dyżurach pojawią się również na świetlicach wiejskich. Terminy mogą ulec zmianie. Dyżury na świetlicach wiejskich są elementem projektu “Sprawniej ilepiej. Modernizacja organizacyjna OPS w Kępicach”.

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW PRACOWNIKÓW OPS NA ŚWIETLICACH WIEJSKICH
w godzinach od 16.00 do 18.00

   

V 2019

VI 2019      

VII 2019     

VIII 2019

1.

Sołectwo Korzybie

20 .05.2019

03.06.2019

23.07.2019

27.08.2019

2.

Sołectwo Osieki

09 .05.2019

10.06.2019

09.07.2019

21.08.2019

3.

Sołectwo Barwino

23 .05.2019

06.06.2019

 25.07.2019

19.08.2019

4.

Sołectwo Barcino

15.05.2019

04.06.2019

 25.07.2019

27.08.2019

5.

Sołectwo Obłęże

 16.05.2019

13.06.2019

 23.07.2019

21.08.2019

6.

Sołectwo Biesowice

 08.05.2019

05.06.2019

30.07.2019

19.08.2019

7.

Sołectwo Ciecholub

 22.05.2019

05.06.2019

30.07.2019

21.08.2019

8.

Sołectwo Darnowo

 08.05.2019

06.06.2019

 02.07.2019

06.08.2019

9.

Sołectwo Osowo

 16.05.2019

06.06.2019

04.07.2019

14.08.2019

10.

Sołectwo Warcino

 28.05.2019

11.06.2019

31.07.2019

05.08.2019

11.

Sołectwo Podgóry

 15.05.2019

11.06.2019

31.07.2019

21.08.2019

12.

Sołectwo Mzdowo

 09.05.2019

05.06.2019

01.07.2019

06.08.2019

13.

Sołectwo Pustowo

 14.05.2019

04.06.2019

02.07.2019

14.08.2019

14.

Sołectwo Płocko

 29.05.2019

12.06.2019

10.07.2019

12.08.2019

15.

Sołectwo Przytocko

 30.05.2019

19.06.2019

03.07.2019

08.08.2019

16.

Sołectwo Żelice

 09.05.2019

13.06.2019

02 .07.2019

06.08.2019

17.

Sołectwo Bronowo

17.05.2019

03.06.2019

11.07.2019

05.08.2019