Rusza program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, który jest odpowiedzią na wyzwania jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne oraz elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jednocześnie program jest odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

            Celem programu jest zapewnienie możliwości bezpiecznego funkcjonowania seniorów w wieku 65+ w ich miejscu zamieszkania poprzez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy. Wolontariusze i osoby zaangażowane mogą świadczyć usługi w formie pomocy w życiu codziennym tj. robienie zakupów, realizowanie recept, opłacanie rachunków, przynoszenie posiłków z punktów gastronomicznych, towarzyszenie osobom starszym podczas wizyt u lekarza lub organizowanie transportu do specjalistów, lekarzy itp.

            Seniorzy mogą zgłaszać potrzebę wsparcia bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach telefonicznie pod numerem 59 857 63 59 lub poprzez osobiste zgłoszenie.  Program „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowany będzie do 31.12.2022 r.