Kępice, 03.12.2020r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

1. Zamawiający:

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Niepodległości 6

77-230 Kępice

tel./ fax  59 857 63 59

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.opskepice.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące  poradnictwo psychologiczne/ wsparcie psychologiczne  dla  osób z rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie (ofiara, sprawca w tym także dzieci), dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym niepełnosprawnych, dla rodzin i ich członków mających problemy wychowawcze  na umowę zlecenie lub  umowę  o świadczenie usług w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (17 godz. w miesiącu). Nadmienia się, że zamówienie jest opłacone ze środków własnych, nie jest refundowane w ramach projektów z UE/EFS.

 

3. Miejsce pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach                                                  

                                    

4. Termin wykonania zamówienia:

       -styczeń –grudzień 2021 r.

  5.  Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe potwierdzone dyplomem w zawodzie psychologa;

- co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie psychologa. 

 6. Wymagania dodatkowe:

  • rzetelność, operatywność;
  • zaangażowanie i dyspozycyjność;
  • komunikatywność i umiejętność współpracy z klientami;
  • doświadczenie w poradnictwie/wsparciu psychologicznym w tym dla osób dotkniętych problemem przemocy w rodzinie czy wykluczenia społecznego

 

7. Opis sposobu przygotowania ofert/y:

Oferent powinien przedstawić swoją ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania- zał. nr 1

Oferta powinna posiadać:

  • CV,
  • dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie i kwalifikacje - dyplom, zaświadczenia,
  • dokumenty potwierdzające doświadczenie- zaświadczenia, referencje, świadectwa pracy dane teleadresowe oferenta,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  • wycenę (brutto) za godzinę pracy.

8. Miejsce, termin i sposób składania ofert:

  Oferty należy składać do 17 grudnia 2020r. do godz. 14.00 na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice z dopiskiem „Nabór na stanowisko psychologa lub osobiście w siedzibie Ośrodka pok. nr 116. W przypadku przesyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu do  Ośrodka.

  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej OPS w  Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej OPS w Kępicach.  

9. Załączniki:

formularz_ofertowy_psycholog.pdf

INFORMACJA

OPS w Kępicach informuje, ze w ramach zaproszenia do składania ofert wpłynęła jedna oferta - PERSONA Centrum Psychologiczno Szkoleniowe Katarzyna Gajewska z siedzibą w 76-200 Włynkówko, Aleja Różana 71/1. Oferta spełniła wszystkie wymogi Zamawiającego, umowa została podpisana w dn. 04.01.2021r.