Program  ,,Opieka wytchnieniowa ‘’ – edycja 2019 realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach dzięki dofinansowaniu z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Całkowity koszt Programu wynosi 15.271,20zł w tym wkład własny gminy to 3054,24zł.

Cele Programu :

  • wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności
  • doraźna, czasowa pomoc w formie usług opieki wytchnieniowej, świadczonej w miejscu
    zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

,,Opieka wytchnieniowa’’ ma odciążyć opiekunów w  opiece nad  osobą niepełnosprawną poprzez uzyskanie pomocy w formie usługi wytchnieniowej w codziennym funkcjonowaniu.

Szczegółowych informacji na temat Programu udziela pani Katarzyna Anfolecka – lider ds. usług socjalnych w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 6 w Kępicach (pokój 114) lub pod nr Tel. 59/857 63 59 wew.21.