OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach informuje o możliwości skorzystania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku z bezpłatnych form wsparcia :
- poradnictwa psychologicznego
- wsparcia w zakresie nauki i pielęgnacji i rehabilitacji
- wsparcia w zakresie nauki dietetyki

Pomoc realizowana jest w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa – edycja 2019’’, współfinansowanego ze środków SFWON.

Adresatami pomocy są : członek rodziny / opiekun prawny sprawujący bezpośrednią opiekę nad :
- dzieckiem niepełnosprawnym ze wskazaniami w punktach : 7 i 8
- osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Nabór wniosków prowadzony jest do dnia 20 września 2019r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku ul. Sienkiewicza 20 (pokój nr 4),

www.pcpr.slupsk.pl, Tel. 59/848 10 98.


Osoba do kontaktu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępicach – p.Katarzyna Anfolecka (pokój 114) Tel.59/8576359.

logo opieka