Program  ,,Opieka wytchnieniowa ‘’ – edycja 2020

Program ,,Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2020 stanowi kontynuację Programu ,,Opieka wytchnieniowa – edycja 2019. Realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach dzięki dofinansowaniu z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Całkowity koszt Programu wynosi 42.000zł w tym wkład własny gminy to 8064zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności   -  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Planowany termin realizacji programu : od miesiąca sierpnia 2020r. do miesiąca grudnia 2020r.

,,Opieka wytchnieniowa’’ ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Niezbędne dokumenty :
- Karta zgłoszenia do Programu
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoznaczne
- Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM :  wypełnia lekarz rodzinny/rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka , określa pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu


Szczegółowych informacji na temat Programu udziela  Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice Tel. 59/857 63 59. Osobą do kontaktu jest pani Katarzyna Anfolecka.

Opieka_wytchnieniowa_2020.pdf-Więcej