Program  ,,Opieka wytchnieniowa ‘’ – edycja 2022

Program ,,Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2022 jest kontynuacją Programu ,,Opieka wytchnieniowa – edycja 2020, 2021 który realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach dzięki uzyskanym środkom z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 97.920 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności   -  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Planowany termin realizacji programu :  do miesiąca grudnia 2022r.

,,Opieka wytchnieniowa’’ ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez odciążenie od codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Niezbędne dokumenty :


Szczegółowych informacji na temat Programu udziela  Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice Tel. 59/857 63 59. Osobą do kontaktu jest pani Grażyna Jahnz – starszy spec. pracy socjalnej.