Program ,,Opieka wytchnieniowa ‘’ – edycja 2023

Nabór zgłoszeń osób z niepełnosprawnościami

Program ,,Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2023 jest kontynuacją Programu ,,Opieka wytchnieniowa – edycja 2020, 2021, 2022 który realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach dzięki uzyskanym środkom z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 75.036,10 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności   -  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.


Planowany termin realizacji programu :  do miesiąca grudnia 2023r. Nabór zgłoszeń prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków.

,,Opieka wytchnieniowa’’ ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez odciążenie od codziennych obowiązków lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Niezbędne dokumenty :
- Karta zgłoszenia do Programu
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoznaczne
- Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM :  wypełnia lekarz rodzinny/rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka , określa pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu


Szczegółowych informacji na temat Programu udziela  Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice Tel. 59/857 63 59. Osobą do kontaktu jest Pani Grażyna Jahnz – starszy spec. pracy socjalnej.

karta_pomiaru_niezależności_FIM_OW_2023-1.pdf

karta_zgłoszenia_do_programu_OW_2023-1.pdf