UPŁYWA TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

Rządowy program dobry start to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie to nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny oraz nie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia oraz 24. roku życia
w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem
o niepełnosprawności. Wniosek o świadczenie dobry start mogą złożyć rodzice, opiekunowie faktyczni oraz opiekunowie prawni, a także pełnoletnie osoby uczące się w szkole niepozostające na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Termin złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start upływa 30 listopada. Wnioski złożone po tym terminie zostaną bez rozpatrzenia.

Formularze wniosków są dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach, ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice w pokoju nr 2 od poniedziałku w godz. 8:00-16:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Darią Sieradzką lub Magdaleną Urbanowicz pod nr tel. 59 857 63 57.