Programy :  ,,Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2021 oraz ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ‘’ – edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór składania wniosków na  realizację programów : ,,Opieka wytchnieniowa’’ – edycja 2021 oraz ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ – edycja 2021 ze środków Funduszu Solidarnościowego. Termin składania wniosków został wydłużony do dnia 08 stycznia 2021 roku. Gmina Kępice będzie składać wnioski na realizację obu programów.

Celem programu ,,Opieka wytchnieniowa’’ jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności w postaci doraźnej czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Celem programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej’’ jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowanie w życiu społecznym m.in. umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.