Szkolenia on line dla osób mających świadczyć usługi sąsiedzkie w ramach  Projektu Srebrna Sieć II w gminie Kępice

W gminie Kępice realizowane jest następne  z zadań w Projekcie „Srebrna Sieć II” a mianowicie szkolenia dla osób mający świadczyć usługi sąsiedzkie dl uczestników projektu. W trzech szkoleniach on line  dla osób świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze wzięło udział 7 osób. Pierwsze szkolenie odbyło się 30 marca i z tymi osobami zostały już podpisane umowy zlecenie oraz kontrakty trójstronne, które określiły warunki wykonywania usług, zakres czynności i formę wynagradzania. Następne szkolenia odbyły się 13 i 14 kwietnia i w najbliższym czasie zostaną podpisane następne umowy i kontrakty.  Sąsiad opiekun nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, ale powinien być osobą zaufaną , zdolna do pracy na rzecz osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i pozostająca w codziennym kontakcie z podopiecznym Realizacja usług sąsiedzkich w naszej gminie umożliwi osobom niesamodzielnym korzystać z pomocy w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych. Docelowo w Gminie Kępice z takiego wsparcia skorzysta 10 osób w ramach Projektu „Srebrna Sieć II”.

Srebrna sieć