OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PGD/OPSKEPICE/003
POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE art. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE w art. 138g ust. 1na dostawy posiłków do szkół Gminy Kępice Usługi dostarczania posiłków do szkół

  1. Ogłoszenie o zamówieniu- Dożywianie 2019_003.pdf
  2. Formularz_ofertowy.doc
  3. Wynik_postępowania pdf