OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR PGD/OPSKEPICE/004

 

POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE art. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA USŁUGI SPOŁECZNE, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST MNIEJSZA NIŻ KWOTY OKREŚLONE w art. 138g ust. 1 NA PRZYGOTOWANIE I DOSTAWY POSIŁKÓW DO SZKÓŁ GMINY KĘPICE.

Pliki do pobrania: